Održana redovna sednica skupštine za 2017. Godinu

Izvestaj o odrzanoj redovnoj sednici Skupstine-20170626

Odluka o imenovanju zapisnicara i komisije za glasanje-20170626

Odluka o izboru predsednika Skupstine-20170626

Odluka o izboru revizora za 2017.godinu-20170626

Odluka o odobravanju ugovora o reviziji fin.izvestaja za 2016.godinu-20170626

Odluka o pokricu gubitka iskazanog u finansijskom izvestaju

Odluka o usvajanju godisnjeg i finansijskog izvestaja za 2016 sa izvestajem revizora-20170626

Zapisnik sa redovne Skustine akcionara odrzane 26.06.2017.godine

Obaveštenje o zakazanoj redovnoj sednici Skupštine društva

Formular za glasanje u odsustvu

Formular punomocja

Farmacoop PREDLOZI odluka za redovnu Skupstinu 2017

Farmacoop POZIV za Skupstinu 2017_ Izvestaj o bitnom dogadjaju

Farmacoop Odluka NO o sazivanju redovne Skupstine 2017

Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija FARMACOOP AD KAĆ

Godišnji izveštaj FARMACOOP AD KAĆ za 2016 godinu

FARMACOOP-Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama-20170508 scan

Obaveštenje o održanoj Vanrednoj sednici Skupštine

FARMACOOP-Izvestaj o bitnom dogadjaju-odrzana Vanrednaj sednica Skupstine 17.01.2017.

FARMACOOP-Odluka o imenovanju zapisnicara

FARMACOOP-Odluka o izboru predsednika skupstine akcionara

FARMACOOP-Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti-prodaja

FARMACOOP-Odluka o promeni poslovnog imena i adrese drustva

FARMACOOP-Odluka o stavljanju van snage odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti od 18.08.2016.

FARMACOOP-Zapisnik sa vanredne sednice skupstine od 17.01.2017.Obavestenje o zakazanoj sednici Skupstine

Formular punomocja

Formular za glasanje u odsustvu

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Izvestaj o uslovima pod kojima se stice raspolaze imovinom velike vrednosti

Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara

Odluka o utvrdjivanju vrednosti akcija

Predlog odluka

Poziv za vanrednu sednicu Skupstine jadObavestenje o odrzanoj sednici Skupstine

Farmacoop izvestaj

odluka skupstine izbor predsednika skupstine

odluka skupstine izbor zapisnicara

odluka skupstine raspolaganje imovinom velike v

zapisnik sa sednice skupstine FarmacoopObavestenje o zakazanoj sednici skupstine

Formular punomocja

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv za Vanrednu sednicu Skupstine 25.08.2016

Predlozi Odluka sa Vanrednu sednicu Skupstine